กองช่าง

นายณัฐพจน์ กิ่งโพธิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักวิชาการการงานช่าง ระดับต้น)

นายณัฐพงษ์ ทิศกระโทก
นายช่างโยธาชำนาญงาน
- ว่าง -
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายรุ่งเรือง บรรจงปรุ
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวนิตยา สุขศรีพะเนาว์
คนงาน
นายสุรพล แพกกระโทก
คนสวน

นายพนม นบกลาง
คนสวน
นายทองแดง พ่วงชาวนา
คนงาน

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน