ตรวจสอบภายใน

นายกิตติศักดิ์ ตุ้มสูงเนิน
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลจักราช

นางสาวณปภาภัท สิงห์ทอง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน