โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพและการตลาดประจำปี พ.ศ. 2561 (การฝึกอบรมการทำน้ำพริกบรรจุกระปุก) วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลจักราช

อัพเดทเมื่อ : 17-04-2018 00:00:00


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology