27 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลจักราช และชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจักราช เข้าร่วมมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้สูงอายุและภาคีเครือข่ายสุขภาพ ณ ศาสาประชาคมอำเภอจักราช

เทศบาลตำบลจักราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลจักราช และชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจักราช

ซึ่งกิจกรรมที่ร่วมดำเนินงาน คือ 1.กิจกรรมคนสูงวัย หัวใจสีเขียว (ขยะแลกของไม่ต้องใช้ตังค์) 2. กิจกรรมบ้านสายใยรัก ช่วยเหลือปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมต่อการดำรงชีพของผู้สูงอายุที่ยากไร้ 3. กิจกรรมเยี่ยมบ้านเยี่ยมใจ คนวัยเดียวกัน โดยผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่เทศบาล สท. อสม. ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียงจำนวน 39 ราย และกิจกรรม มือถือเก่าไปชีวิตใหม่มา เทศบาลตำบลจักราช ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุออกรับแลกขยะอิเล็กทรอนิกส์ประเภทมือถือเก่า เพื่อเข้าร่วมโครงการมือถือเก่าไปชีวิตใหม่มา รวบรวมได้จำนวน 613 เครื่อง 

อัพเดทเมื่อ : 27-03-2019 00:00:00


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology