วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ งานวิเคราะห์นโยบายและแผนประชุมคณะกรรมการสนับสนุน จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลจักราชเพื่อจัดทำร่างพัฒนาท้องถิ่น ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลจักราช ชั้น ๒

Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 03-04-2019 00:00:00


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology