ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจักราช ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

-สรุปค่าใช้จ่ายในกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 

-กำหนดการออกเยี่ยมบา้นผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านและติดเตียงชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจักราช ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 41 คน ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562

อัพเดทเมื่อ : 08-05-2019 00:00:00


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
E-mail:admin@jakkarat.go.th
© Copyright 2011 khamtalayso.go.th All rights reserved. Powered by Allweb Technology