โครงการอบรมให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจิตแก่บุคลากรเทศบาลตำบลจักราช วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ เทศบาลตำบลจักราช

โดยได้รับการสนับสนุนการเป็นวิทยากรจาก

นายสัญญา แก่นจำปา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา

และ พ.ต.ท. สามารถ ไชยณรงค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 3

สำนักงาน ป.ป.ท. เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

อัพเดทเมื่อ : 23-08-2019 00:00:00


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology