กรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน

วันที่  18  ธันวาคม  2562  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

นำโดย  1. นายธรรมบาล  ฉิมพลี  ตำแหน่ง  รองปลัดเทสบาลตำบลจักราช   ประธานกรรมการ 

             2. นายณัฐพจน์  กิ่งโพธื์  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง  กรรมการ

             3. นายมนู  กองอินทร์  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  กรรมการ

             4. นายณัฐพงษ์  ทิศกระโทก  ตำแหน่ง  นายช่างโยธาชำนาญงาน  ผู้ควบคุมงาน 

ดำเนินการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างอาคารเรียน  3  ชั้น  12  ห้องเรียน  ตอกเสาเข็มโรงเรียนเทศบาลตำบลจักราช  (งวดที่  3)

อัพเดทเมื่อ : 18-12-2019 00:00:00


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology