วันที่ 17 ธันวาคม 2562 กิจกรรม ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

กองสาธารณสุขและสิ่งแวกล้อม ประชาสัมพันธ์  ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก  1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลจักราช

อัพเดทเมื่อ : 18-12-2019 00:00:00


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology