โครงการให้ความรู้ รณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลจักราช นำโดยนายรักเกียรติ  ชูแสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีร่วมกับปศุสัตว์อำเภอจักราชและอาสาปศุสัตว์ ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลจักราช ระหว่างวันที่ 12-18 พฤษภาคม 2563

อัพเดทเมื่อ : 19-05-2020 00:00:00


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology