วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 มาตรการควบคุมการจำหน่ายอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ร้านเสริมสวยหรือตัดผม

เทศบาลตำบลจักราช นำโดย นายรักเกียรติ  ชูแสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลจักราช พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานเทศบาล ประชาสัมพันธ์ มาตรการควบคุมการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดี่มในร้านอาหาร ร้ารสะดวกซื้อ รถเข่น หาบเร่ แผงลอย และร้านเสริมสวยหรือตัดผมในเขตเทศบาลตำบลจักราช ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ที่ 2/2563  ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

อัพเดทเมื่อ : 12-05-2020 00:00:00


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology