วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลจักราช

เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ฉบับเพิ่มเติ่ม ครั้งที่ 1

อัพเดทเมื่อ : 22-05-2020 00:00:00


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology