วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ประกาศเรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลจักราช ได้ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 สามารถตรวจสอบรายการดังกล่าวได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ เทศบาลตำบลจักราช และทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลจักราช งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

อัพเดทเมื่อ : 11-06-2020 00:00:00


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology