วันที่ 29 กรกฎาคม และวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์ นำโดย นายวรเชษฐ์ นะราศรี ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่คัดเลือกครอบครัวยากจนที่อุปการะเลี้ยงดูเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

วันที่ 29 กรกฎาคม และวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์ นำโดย นายวรเชษฐ์ นะราศรี ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่คัดเลือกครอบครัวยากจนที่อุปการะเลี้ยงดูเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ที่ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อขอรับการช่วยเหลือจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นครราชสีมาต่อไป

อัพเดทเมื่อ : 30-07-2021 00:00:00


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology