วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์ นำโดย นายวรเชษฐ์ นะราศรี ตำแหน่ง นักนัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่มอบหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอลล์สำหรับล้างมือ ให้ประชาชนในพื้นที่

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์ นำโดย นายวรเชษฐ์ นะราศรี ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอลล์สำหรับล้างมือ ให้ครอบครัวยากจน ที่ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อัพเดทเมื่อ : 30-07-2021 00:00:00


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology