วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลตำบลจักราช

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลจักราช ครั้งที่ 1/2565

-เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบสถานะการเงิน ประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม 2564

-เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบรายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ ไตรมาส4 ปีงบประมาณ 2564

-เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบแผนการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

อัพเดทเมื่อ : 23-11-2021 00:00:00


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology