วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอขอบพระคุณท่านศักรินทร์ วรรรัตน์กุล รองนายกเทศมนตรี ท่านรักเกียร ชูแสง ปลัดเทศบาล ท่านธรรมบาล ฉิมพลี รองปลัดเทสบาล นายฤทธิกร  กล้วยนอก เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัตงาน นายเชาวลิต  พระชนะ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานครูโรงเรียนจักราชวิทยา โรงเรียนจักราษฎร์ราชสามัคคี โรงเรียนเทศบาลตำบลจักราช ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทสบาลตำบลจักราชและเจ้าหน้าที่ อสม. ทุกท่าน ที่ร่วมโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2565 การดำเนินงานพิธีเปิดกิจกรรมในวันนี้ สำเร็จและลุล่วงไปได้ด้วยดี จากความร่วมมือของทุกท่าน ขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

อัพเดทเมื่อ : 26-11-2021 00:00:00


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology