วันที่ 13 มกราคม 2565 ประชุมปรึกษาหารือ วางแผนเพื่อดำเนินการพัฒนา ตลาดสดเทศบาลตำบลจักราช

เวลา 09.30 น. นำโดย นายศักรินทร์ วรรัตน์กุล รองนายกเทศมนตรีตำบลจักราช เป็นประธานในพิธี นายถวิล บาทขุนทด เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบจักราช นายรักเกียรติ ชูแสง ปลัดเทศบาลตำบลจักราช นายธรรมบาล ฉิมพลี รองปลัดเทศบาลตำบลจักราช นายเชิด แสงจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจักราช ประชุมปรึกษาหารือ วางแผนเพื่อดำเนินการพัฒนา ตลาดสดเทศบาลตำบลจัราช

อัพเดทเมื่อ : 13-01-2022 00:00:00


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology