การประชุมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลจักราช

เทศบาลตำบลจักราช  ได้ดำเนินการประชุมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลจักราช  ครั้งที่ 2/2557  ในวันเสาร์ที่  5  กรกฎาคม  2557  เวลา  10.00 น.  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลจักราช 

โดยมีนายบุญส่ง  เสนเคน  นายกเทศมนตรีตำบลจักราช  เป็นประธานในการเปิดประชุม

อัพเดทเมื่อ : 08-07-2014 00:00:00


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology