โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจักราช ประจำปี 2557

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจักราช  ประจำปีงบประมาณ  2557

วันที่  3-4  กันยายน  2557

ณ  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

อัพเดทเมื่อ : 11-09-2014 00:00:00


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology