ดาวน์โหลด
 งานการเงินและบัญชี
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - การขอต่อใบอนุญาตก่อสร้าง
 - การขอใบรับรองก่อสร้าง
 - การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
 - การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา
 - การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
 - การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
 - การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร
 - การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา
 - การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา
 - การแจ้งขุดดิน
 - การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา
 - การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา
 - การแจ้งถมดิน
 - การแจ้งถมดิน
 - การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา
 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
E-mail:admin@jakkarat.go.th
© Copyright 2011 khamtalayso.go.th All rights reserved. Powered by Allweb Technology