วันที่ 8 มีนาคม 2566 จัดการของเสียอันตรายจากชุมชน

วันที่ 8 มีนาคม 2566 จัดการของเสียอันตรายจากชุมชน
วันที่ 8 มีนาคม 2566 จัดการของเสียอันตรายจากชุมชน
วันที่ 8 มีนาคม 2566 จัดการของเสียอันตรายจากชุมชน
วันที่ 8 มีนาคม 2566 จัดการของเสียอันตรายจากชุมชน
วันที่ 8 มีนาคม 2566 จัดการของเสียอันตรายจากชุมชน
วันที่ 8 มีนาคม 2566 จัดการของเสียอันตรายจากชุมชน
วันที่ 8 มีนาคม 2566 จัดการของเสียอันตรายจากชุมชน
วันที่ 8 มีนาคม 2566 จัดการของเสียอันตรายจากชุมชน
วันที่ 8 มีนาคม 2566 จัดการของเสียอันตรายจากชุมชน
วันที่ 8 มีนาคม 2566 จัดการของเสียอันตรายจากชุมชน
วันที่ 8 มีนาคม 2566 จัดการของเสียอันตรายจากชุมชน
วันที่ 8 มีนาคม 2566 จัดการของเสียอันตรายจากชุมชน
วันที่ 8 มีนาคม 2566 จัดการของเสียอันตรายจากชุมชน
วันที่ 8 มีนาคม 2566 จัดการของเสียอันตรายจากชุมชน
วันที่ 8 มีนาคม 2566 จัดการของเสียอันตรายจากชุมชน
วันที่ 8 มีนาคม 2566 จัดการของเสียอันตรายจากชุมชน
วันที่ 8 มีนาคม 2566 จัดการของเสียอันตรายจากชุมชน
วันที่ 8 มีนาคม 2566 จัดการของเสียอันตรายจากชุมชน
วันที่ 8 มีนาคม 2566 จัดการของเสียอันตรายจากชุมชน

...

  วันที่ 8 มีนาคม 2566 โครงการ จัดการของเสียอันตรายจากชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ตามนโยบายจังหวัดสะอาด โคราช ไร้ขยะ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 1) ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอพิมาย