โรคฮีทสโตรก (Heat Stroke)

โรคฮีทสโตรก (Heat Stroke)
โรคฮีทสโตรก (Heat Stroke)
โรคฮีทสโตรก (Heat Stroke)

...

''โรคฮีทสโตรก''อันตรายถึงตาย
หน้าร้อนต้องระวัง! รู้ทันป้องกันได้
ด้วยความปราถนาดีจาก...
>>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลจักราช